Rond en Blond heeft een bestuur en een aantal commissies die zorgen dat ons koor op muzikaal en organisatorisch gebied goed functioneert.

Smartlappenkoor Rond & Blond is opgericht in 1999 door de huidige voorzitster. Zingen is haar van huis uit meegegeven en het oprichten van een eigen koor kwam voort uit de behoefte om iedereen de kans te geven om mee te doen. Kunnen zingen is dan ook niet het belangrijkste bij Rond & Blond. Plezier hebben in het samen zingen, is het uitgangspunt, gecombineerd met de persoonlijke inzet om er met elkaar iets moois van te maken.